Sunday, 29/03/2020 - 00:17|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT Từ Sơn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Module bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS

41 Module bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS (mật khẩu 123456)

Mã mô đun

Tên và nội dung mô đun

Xem và tải về

 
 

THCS 1

Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh trung học cơ sở (THCS)

Tải về

 

THCS 2

Hoạt động học tập của học sinh THCS

Tải về

 

THCS 3

Giáo dục học sinh THCS cá biệt

Tải về

 

THCS4

Phương pháp và kĩ thuật thu thập, xử lí thông tin về môi trường giáo dục THCS

Tải về

 

THCS5

Môi trường học tập của học sinh THCS

Tải về

 

THCS6

Xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS

Tải về

 

THCS7

Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS

Tải về

 

THCS8

Phương pháp và kĩ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS

Tải về

 

THCS9

Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp

Tải về

 

THCS10

Rào cản học tập của các đối tượng học sinh THCS

Tải về

 

THCS11

Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu số trong trường THCS

Tải về

 

THCS12

Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập cho học sinh THCS

Tải về

 

THCS13

Nhu cầu và động lực học tập của học sinh THCS trong xây dựng kế hoạch dạy học

Tải về

 

THCS14

Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

Tải về

 

THCS15

Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học

Tải về

 

THCS16

Hồ sơ dạy học

Tải về

 

THCS17

Tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng

Tải về

 

THCS18

Phương pháp dạy học tích cực

Tải về

 

THCS19

Dạy học với công nghệ thông tin

Tải về

 

THCS20

Sử dụng các thiết bị dạy học

Tải về

 

THCS21

Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học (TBDH)

Tải về

 

THCS22

Sử dụng một số phần mềm dạy học

Tải về

 

THCS23

Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

Tải về

 

THCS24

Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học

Tải về

 

THCS25

Viết sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) trong trường THCS

Tải về

 

THCS26

Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS

Tải về

 

THCS27

Hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS

Tải về

 

THCS28

Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THCS

Tải về

 

THCS29

Giáo dục học sinh THCS thông qua các hoạt động giáo dục

Tải về

 

THCS30

Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS

Tải về

 

THCS31

Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm

Tải về

 

THCS32

Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm

Tải về

 

THCS33

Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm

Tải về

 

THCS34

Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (GDNGLL) ở trường THCS

Tải về

 

THCS35

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS

Tải về

 

THCS36

Giáo dục giá trị sống cho học sinhTHCS

Tải về

 

THCS37

Giáo dục vì sự phát triển bền vững (PTBV) ở trường THCS

Tải về

 

THCS38

Giáo dục hòa nhập (GDHN) trong giáo dục THCS

Tải về

 

THCS39

Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THCS

Tải về

 

THCS40

Phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục

Tải về

 

THCS41

Tổ chức các hoạt động tập thể cho học sinh THCS

Tải về


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết