Friday, 10/04/2020 - 12:06|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT Từ Sơn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2016

49tjf49edf:News:Id
edf40wrjww2News:ContentNew

1. ĐĂNG KÝ NHU CẦU TUYỂN SINH THẠC SỸ

         - QUẢN LÝ KINH TẾ

         - QUẢN LÝ GIÁO DỤC

         - NGÔN NGỮ ANH

2. §¹i häc:

      - luËt kinh TÕ

      - KÕ to¸n

      - Qu¶n trÞ kinh doanh

      - X©y dùng d©n dông & CN

      - V¨n b»ng 2 Qu¶n lý kinh tÕ

 

3. S¬ cÊp, trung cÊp, cao ®¼ng nghÒ: 

 

       - kü thuËt chÕ biÕn mãn ¨n

 

Chi tiết xin liên hệ phòng Quản lý đào tạo - Trung tâm GDTX Bắc Ninh -

số 39 đường Nguyễn Đăng Đạo - TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh,

ĐT:  0241 3824 740 hoặc  0903298172 (Đ/c Tiến).

 

 

 

Tác giả: Phòng Quản Lý Đào Tạo

Nguồn: gdtxbacninh.bacninh.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết