Friday, 10/04/2020 - 18:33|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT Từ Sơn
 • Nguyễn Văn Hào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thủ quỹ
  • Email:
   nguyenvanhaopgdts@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Chinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Email:
   nguyenthichinhpgdts@bacninh.edu.vn