Friday, 10/04/2020 - 20:03|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT Từ Sơn
 • Nguyễn Tiến Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0912505938
  • Email:
   nguyentientanpgdts@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Như Điệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0915666576
  • Email:
   nguyennhudieupgdts@bacninh.edu.vn