Friday, 10/04/2020 - 18:50|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT Từ Sơn
 • Ngô Văn Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Email:
   ngovanthuanpgdts@bacninh.edu.vn
 • Hà Văn Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Email:
   havanthangpgdts@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Văn Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Email:
   nguyenvandungpgdts@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Email:
   nguyenvietpgdts@bacninh.edu.vn