Friday, 10/04/2020 - 18:37|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT Từ Sơn
Văn bản liên quan

Hướng dẫn nhà trường cập nhật, báo cáo thông tin về nhà vệ sinh trên phần mềm Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo theo yêu cầu tại Công văn số 3232/BGDĐT-CSVC ngày 31/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày ban hành:
03/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Văn bản số 1527/BGDĐT-CNTT ngày 17 tháng 4 năm 2018 Về việc triển khai thu thập dữ liệu đội ngũ cho CSDL toàn ngành về GDĐT

Ngày ban hành:
17/04/2018
Ngày hiệu lực:
17/04/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực